Правила и Условия

Последно обновление: 12 Фев 2021

Тези Условия за ползване представляват законово обвързващо споразумение между Вас, независимо дали лично или от името на дружество (“Вие”) и Типстерити ЕООД (“ние”,”нашите”,”нас”) с адрес ул. Отец Паисий 38, Варна, България, във връзка с достъпа Ви до и употребата на сайта - www.AsianOdds.com , както и всякаква друга форма на медия, медиен канал, мобилен уебсайт или мобилно приложение, свързано или по някакъв начин отнасящо се към него (към “Сайта”).

 

Съгласявате се, че с влизането си в Сайта, сте прочели, разбрали и приели всички Условия за неговото ползване. Ако не сте съгласни с всичките Условия за ползване, то на Вас ви е абсолютно забранено да използвате сайта и трябва да излезете незабавно.

Допълнителни Условия за ползване или документи могат да бъдат публикувани на сайта от време на време, като те са изрично упоменати тук. Запазваме пълното си право, по наше усмотрение, да правим промени или модификации на Условията за ползване по всяко време и без причина.

Ще Ви известим относно промените като обновим датата на “Последно обновен:” на Условията за ползване като Вие се отказвате от всякакво право да получите конкретно известие за всяка настъпила промяна.

Ваша отговорност е периодично да преглеждате Условията за ползване, за да сте информиране с актуалните промени. Приема се, че сте се запознали и сте приели промените, които са настъпили по Условията на ползване, ако сте продължили да използвате Сайта след публикуването на обновените Условия за ползване.

Информацията на Сайта не следва да се разпространява или използва от личности или дружества в коя да е юрисдикция или държава, където подобно разпространение или употреба би противоречала на закона или регулациите или би била предмет на регистрация в съответната юрисдикция или държава.

Съответно, потребителите, които ползват Сайта от други локации, го правят на своя воля и на своя отговорност, що се отнася до съвместимостта с местните закони, ако и доколкото те са приложими.

Всички потребители, които са непълнолетни в юрисдикцията в която се намират (най-често под 18 годишна възраст) трябва да имат разрешение и да са директно наблюдавани, от родител или настойник, за да посещават Сайта. Ако сте непълнолетни, трябва родител или настойник да прочете и да се съгласи с тези Условия на ползване преди да използвате Сайта.

Съвет

Съдържанието на сайта AsianOdds.com не представлява съвет и на него не бива да се разчита що се отнася до взимането или невзимането на каквото и да е решение. Всички материали на – AsianOdds.com се предоставят без каквато и да е гаранция. Използвате материалите на AsianOdds.com по Ваша преценка.

Препоръки

Всички препоръки на AsianOdds.com са само с информационни цели. Уебсайта не гарантира печалби и не е отговорен за всякакви загуби. Съветваме Ви да залагате само средства, които можете да си позволите да загубите.

Авторски права

Освен ако не е изрично упоменато, Сайта е наша неприкосновена собственост и всичкия код, датабази, функционалности, софтуер, уеб дизайн, аудио, видео, текстове, снимки и графики на Сайта (най-общо, “Съдържанието”), търговски марки и логота,  (“Марки”) са собственост на или сме лицензирани за тях, и са  защитени от закона за авторските права и закона за търговските марки и различни други закони за собственост и нелоялна конкуренция в България, чуждите юрисдикции и международните конвенции.

Съдържанието и Марките са представени на Сайта “Като” само за Ваша информация и лична употреба. Освен ако изрично не е упоменато в Условията за ползване, никоя част от Сайта, Съдържанието и Марките не може да се копира, възпроизвежда, агрегира, преиздава, качва, публикува, публично да се показва, вгражда, превежда, изпраща, дистрибутира, продава, лицензира или да се експлоатира по друг начин за каквито и да било търговския цели, без нашето изрично писмено съгласие.

Ако отговаряте на изискванията да използвате Сайта, имате ограничено разрешение за достъп и употреба на Сайта, да теглите или да принтирате копие на всяка част от Съдържанието, до която имате достъп само за лична употреба и нестопанска цел. Запазваме всичките си права, които не са изрично  придадени на Вас за Сайта, Съдържанието и Марките.

Потребителско представяне

С ползването на Сайта, Вие представяте и гарантирате че:

(1) информацията, която изпращате при регистрация е вярна, точна, актуална и пълна;

(2) ще поддържате точността и актуалността на информацията често, когато е необходимо;

(3) Имате законовото задължение да се съгласите и да изпълнявате Условията за ползване

(4) Имате навършени 18 годишна възраст;

(5) Няма да влизате в Сайта чрез автоматизирани или нечовешки методи, било то през бот, код или по друг начин;

(6) Няма да използвате Сайта за каква да е незаконна или неразрешена цел;

(7) Ползването Ви на Сайта няма да наруши никакви приложими закони или регулации.

Ако въведете информация, която е невярна, неточна, неактуална или непълна, имаме правото да спрем или да затворим акаунта Ви и да откажем всякакъв сегашен или бъдещ достъп до Сайта (или част от него).

Потребителска регистрация

Може да сте задължени да се регистрирате на Сайта. Съгласявате се да пазите паролата си тайна като Вие сте отговорни за употребата на акаунта и паролата Ви. Запазваме правото си да премахнем, отнемем или променим потребителското Ви име,  ако преценим, че то е неподходящо, неприлично или нежелателно.

Забранени дейности

Не можете да влизате в или да използвате Сайта за цели други от тези, за които е направен. Сайта не може да се използва във връзка с всякакви търговски начинания, освен тези, които специфично са одобрени и оторизирани от нас.

Като потребител на сайта, Вие се съгласявате да НЕ:

  1. взимате данни или друго съдържание от Сайта за да създавате или компилирате, директно или индиректно, датабаза или директория без нашето писмено разрешение.
  2. да използвате неправомерно Сайта, което включва и да събирате потребителски имена и/или имейл адреси на потребители чрез електронни или други методи с цел разпращането на нежелани съобщения, или създаването на потребителски акаунти чрез автоматизация или под фалшива самоличност.
  3. да използвате посредник за поръчки, за да правите поръчки на Сайта.
  4. да използвате Сайта, за да рекламирате или да продавате стоки и услуги.
  5. да заобикаляте, спирате или по друг начин да възпрепятствате на системите за сигурност на Сайта, включително функциите, които възпират или ограничават употребата или копирането на Съдържанието или лимитират достъпа до Сайта или Съдържанието в него.
  6. не се включвате в неразрешено рамкиране и свързване със Сайта.
  7. да заблуждавате, манипулирате или да мамите нас или други потребители, особено в опит да научите чувствителна информация за акаунтите като например паролите на потребителите;
  8. да използвате не по предназначение клиентската поддръжка или да изпращате фалшиви доклади за злоупотреба.
  9. да използвате по какъвто и да е автоматизиран начин системата, пр. да използвате кодове, за да пишете коментари или да изпращате съобщения, или да използвате роботи, програми за събиране на данни или други подобни инструменти.
  10. да не пречите, да не нарушавате или да не създавате излишно натоварване на Сайта, на мрежите или на услугите свързани със Сайта.