Отказ от Отговорност

Собственик

Типстерити EООД

Ул. Отец Паисий 38,

Варна, България

www.asianodds.com

Съдържание на онлайн офертата

Съдържанието на сайта е създадено с най-голяма доза внимание. Авторът не поема никаква отговорност за темата, правотата, пълнотата или качеството на информацията. Всякакви искове, заведени срещу автора, които се отнасят за материални или нематериални щети, причинени от употребата или неупотребата на информация на сайта или от употребата на невярна или непълна информация, са фундаментално невалидни, ако няма умишлени или сериозно неглижирани действия от страна на автора. Авторът изцяло запазва правото си да променя, добавя или изтрива части от страниците или цялата оферта без да оповестява или да прекратява публикацията временно или завинаги.

Препратки и линкове

В случаи на директни или индиректни препратки към външни Интернет страници (“линкове”), които попадат извън поетата от автора отговорност, такава може да възникне само в случай, че авторът е запознат със съдържанието и за него би било технически възможно и разумно да предотврати употребата, ако самото съдържание е незаконно. Авторът изрично заявява, че в момента на създаване на линковете, външните страници не съдържат нелегално съдържание. Авторът няма влияние върху моментния и бъдещ дизайн, съдържание или авторство на свързаните страници. Поради това, той изрично се дистанцира от цялото съдържание на всички свързани страници, което е било променено след поставянето на връзката в неговия сайт. Това твърдение важи за всички линкове, връзки и препратки, поставени в Интернет офертата на автора, а също така и за външни вписвания към дискусионни форуми или мейлинг листи от автора. За незаконно, невярно или непълно съдържание, и в частност за щетите, следствие от употребата или неупотребата на подобна информация, отговорника на съответната страница, към чиято води препратката следва да бъде отговорен, а не потребителят, който създава препратка към съответната публикация чрез линкове.

Съхранение и защита на данни

Ако има възможност за въвеждане на лични или бизнес данни (и-мейл адреси, имена, адреси), то въвеждането на тези данни става доброволно. По-подробна информация можете да намерите в политиката за поверителност и “бисквитки”.

Валидност на бележката

Тази бележка следва да се разглежда като част от интернет публикацията, от която сте препратени. Ако секции или параграфи от този документ са незаконни или неверни, съдържанието или валидността на другите части остават неповлияни от този факт.

Авторски права

За дизайна на сайта, текстовете, всички графични изображения и снимки, всяка секция и всеки изглед: Всички Права Запазени © Типстерити EООД Копирането или пресъздаването на целия уебсайт или части от него е забранено. Всякаква друга у потреба на материалите или информацията налична на сайта – включително пресъздаване, разпространение, модификация и публикуване за каквито и да било цели е забранена, освен ако компанията Типстерити ЕООД не е дала писменото си разрешение за това.

Разрешаване на онлайн спорове в съгл. с чл. 14, параграф. 1 от ODR-VO:

Eвропейската комисия предлага платформа за онлайн разрешаване на спорове, която може да бъде открита на адрес - http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Готови сме д участваме в извънсъдебна практика за помирение преди да се прибегне до орган за разрешаване на споровете с клиенти.

Относно риска

Залагания под всякаква форма носят със себе си риск. Внимавайте и приемете риска преди да заложите. Никога не залагайте пари, които не можете да си позволите да загубите. Не съществува система за “безопасно” залагане и никой не може да гарантира печалби или липса на загуби. Никъде не се твърди, че която и да е сметка ще постигне печалби или загуби, подобни на дискутираните.

Съветите за залагане се предлагат без гаранция за печалба. Те се предлагат с най-добри намерения като са внимателно проучени, но са само с развлекателна цел и ние от Типстерити EООД или други свързани с нас страни или фирми, не носим никаква отговорност, финансова или друга. Моля залагайте само пари, които можете да си позволите да загубите и ако имате нужда от помощ, информация или съвет, посетете сайта на Gambleaware .

 

Няма гаранция, че дори с най-добрия съвет, Вие ще станете успешен играч, защото не всеки притежава уменията да бъде успешен. Софтуерът и уеб услугите за залагане, които биват обсъждани може да са неподходящи за Вас, в зависимост от Вашите специфични инвестиционни цели и финансова позиция. Трябва да взимате решения самостоятелно, съгласно целите си, рисковия профил и обстоятелствата. Използвайте и независими съветници ако сметнете за необходимо.

 

Всичката информация на сайта, софтуера или коя да е от услугите, поръчана от сайта е само с образователна цел и не се стреми към това да Ви даде финансов съвет. Всякакви твърдения за печалби или доходи, изложени директно или намекнати, не представляват гаранция. Залозите Ви може да доведат до загуби, тъй като няма система за залагания, която да е гарантирана. Приемате пълната отговорност за действията, залозите, печалбите и загубите си и се съгласявате да не вредите на Типстерити ЕООД и други оторизирани дистрибутори на софтуера и услугите по никакъв начин.

 

Всъщност, доста често срещано е да има сериозни разлики между хипотетичните и реалните резултати, постигнати на коя да е платформа за залагания. Хипотетичното залагане не крие финансов риск и поради това няма как напълно да се отчете влиянието му, когато става въпрос за залагане на реални средства.

 

Информацията на сайта, софтуера или услугите от сайта не бива да се разпространява, използва от човек или дружество в коя да е юрисдикция или държава, където подобно разпространение може да бъде в разрез с местните закони и регулации, или на места, където това би изискало от нас регистрация в съответната юрисдикция или държава. Запазваме правото си да променяме тези условия на ползване без да Ви оповестяваме. Можете да проверявате за новости по тази бележка по всяко време като посетите тази страница. Всички права по съдържанието на сайта са запазени, то не може да се копира или преиздава.